ОПТИМИСТИЧНО САМОЗАТРИВАНЕ

Настъпването на Новата година обикновено кара хората да погледнат напред в бъдещето си, чертаейки своите планове. Най-често в този процес надделява оптимизма, но само когато има върху какво да се крепи.
В самото навечерие на 2009-та, съвсем между глуповатите светски клюки и „сензацията” около продаваните във варненски мол фанелки с надпис”Коледа е! Да го д..а кризата!” се появи и информация, която едва ли беше забелязана от някого. Синдикатът на българските учители обяви, че през следващите 12 месеца в България поетапно ще бъдат затворени над 300 нови училища, тъй като през следващата учебна година учениците ще бъдат с 23 хиляди по-малко от сегашната. В началото на тази учебна година образователното ведомство закри или преобразува 344 школа, като много от тях от средни се превърнаха в основни и начални учебни заведения. Учителската съсловна организация призова държавата да не продава на безценица сградите на ликвидираните училища и настоя помещенията и прилежащите към тях училищни дворове да бъдат използувани за социални или здравни нужди, като например за

старчески домове, хосписи или пунктове за рехабилитация.

Тези разтърсващи данни се появиха като илюстрация на оценката на статистическата служба на ЕС – Евростат от средата на декември, че в „най”-рекордите на България през годината влизат първото място на страната по отрицателен прираст на населението сред останалите членки на ЕС с 4.8 на хиляда, като числото не включва данните от емиграцията, влиза най-високата смъртност в евросъюза – 14.2 на хиляда, с прогнозата, че българското население ще намалее най-силно, с 5 на хиляда и т.н.
„Черешката”  върху тази страховита новогодишна статистическа торта постави не друг, а началникът на най-авторитетното медицинско учреждения в страната – Военно-медицинската академия Генерал-майор доц. Стоян Тонев. В радиоинтервю в прав текст той заяви, че ако има нещо, което медиците дължат на своите пациенти, това е отношението към тяхната болка и страдание; че основните проблеми в българското здравеопазване се решават на парче – без ясна перспектива, без ясен приоритет; че освен редовните 1000 годишни жертви от войната по пътищата

хиляди остават инвалиди заради некачествена спешна помощ.

В резултат на всички тези процеси, бързо намаляващото българско население ще се лиши от още половин милион до 2025 година, което ще натовари пенсионната система в страната до степен на рухване, тъй като според Икономическия и социален съвет на България 100 работещи ще се наложи да издържат близо 60 пенсионери. На дискусия в средата на годината се чуха ужасени гласове на специалисти, че българският народ се самозатрива и до 2050 година реално няма да го има, като нацията практически изчезва.
Засега тези гласове и данни остават нечути. Вероятно глухотата на управляващите и политическата класа в България ще се запази и през 2009-та. А до окончателния срив остават само 41 години, според експертите!
И все пак – Честита Нова година! „Нова година, нов късмет”, както казват хората…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *