ИЗМЪКВАНЕ ОТ ПРИМКАТА НА БОНУСИТЕ?

Днес /сряда, 07.03.12/ е последния срок, до който кадрите от висшата управленска и държавна администрация трябва да са върнали или дарили получените от тях бонуси. Отказалите да сторят това би трябвало вече да се намират в ръцете на „лошия” вицепремиер и вътрешен министър Цветанов, който по волята на премиера Борисов следва  незабавно да ги уволни от заеманите длъжности. С което на обществения скандал около допълнителните доходи за въпросната група ще бъде поставена точка. Или по-скоро многоточие…

През юли 2009 представяйки пред парламента програмната декларация на току-що избраното си правителство, премиерът Борисов изброи деветте принципа, по които ще се ръководи новото управление. Първият, за „повишаване на доходите на българските граждани, растеж и стабилизиране на икономиката”, е неуместно да бъде припомнян днес, най-малкото заради тежката икономическа криза, от която страната героически продължава да излиза вече трета година. Особено впечатляващ обаче е осмият управленски принцип на ГЕРБ, свързан със „завършване на административната реформа” и „целенасочена работа за повишаване на административния капацитет”, отговорността за която тогава изцяло пое правителството. И то действително като че запретна ръкави. В началото на 2010 вицепремиерът Дянков представи проект за реформа в администрацията, в която освен стартиралите вече масови съкращения се предвиждаха структурни промени в отделните министерства и куп други мероприятия, които да доведат до икономии за държавния бюджет. Сред  тях, например, се открояваше решението затворниците сами да си месят хляба и да отглеждат животни, с месото на които ще се хранят, като така чувствително облекчат издръжката на затворите.
Оценка „слаб”
Резултатите от шумните реформаторски усилия не закъсняха. В оценката на ЕК  на изготвените  от кабинета през миналата година Конвергентна програма за 2011-2014 г и Национална програма за реформи евроекспертите още тогава посочиха, че промените се фокусират главно върху съкращаване на щатове и няма да подобрят в достатъчна степен нито работата на чиновниците, нито бизнес средата в България. Констатирано беше също, че тежките бюрократични процедури остават и унищожават ефекта от ниските данъци, че борбата с корупцията в средите на регулаторните органи и институциите свързани със защита на конкуренцията не е ефективна, а това оказва отрицателен ефект върху икономическото и социално развитие на държавата, пречи и на усвояването на еврофондовете.
Изморените чиновници и бодрите данъкоплатци
По  същото време кабинета изслушва доклад на оглавявания от вицепремиера и финансов министър Дянков Съвет за административната реформа, в който обаче липсват данни откъде са били съкратени посочените 12 хиляди чиновници, не става ясно какво е спестено от държавата с въпросните уволнения, нито колко са бюджетните чиновници в МВР, отбраната и магистратите. В документа отсъства и ключово важния раздел за разходите извършвани от самата администрация. На базата на данни от документа анализатори от Института за пазарна икономика стигнаха до извода, че след като 30 на сто от администрациите нямат система за документооборот и в почти 40 на сто от тях липсват системи за управление на база данни, че след като в отчета дори се говори за феномена „изморени чиновници”, данъкоплатците трудно биха повярвали, че подобна администрация би могла да направи живота им по-лесен и по-добър както и че подобна организация може да повиши ефективността на държавните чиновници.
Давай чичо, давай бре чичо!
Дори повече. При липсата на прозрачност,  както и на точни принципи и правила за отчитане дейността на отделните административни звена, съмненията на българската опозиция за раздадени в ГЕРБ милиони левове за бонуси през миналата година, за противозаконно платено участие на зам.-министри и висши чиновници в  различни управетелни съвети, за парично награждаване на партийната лоялност на определени служители, започнаха да придобиват реални измерения. Връщането на получените пари далеч не заличава нарушаването на закона, ако такова бъде доказано то може да е само смекчаващо вината обстоятелство, припомнят тези дни от опозиционната левица, при това съвсем аргументирано.
Така след днешния окончателен премиерски срок за връщане на премиите очакванията, че на скандала ще бъде сложен край, могат да се окажат преждевременни. Просто защото при отсъствието на реална и ефикасна административна реформа, всичко е обречено да се повтаря. При това още по-скандално и все по-неморално.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *