ВСЯКА ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА ДА СИ НАПИШЕ ДОМАШНОТО УПРАЖНЕНИЕ

Даниел Грос е директор на Центъра за европейски политически изследвания в Брюксел и редактор на авторитетните издания Economie Internationale и International Finance. Работил е в Генерална дирекция-2 на ЕК и е бил икономически съветник в Европейския парламент. След участието му в дискусията в българския парламент по темата „ Европа на солидарността или Европа на егоизма” известният икономист даде специално интервю за ДВ. С него разговаря Г.Папакочев.
В своето изказване на дискусията  в София Даниел Грос подчерта, че истински обединена Европа, с повече солидарност и повече интеграция, би могла да се появи единствено, ако всички страни-членки на ЕС си напишат собственото домашно упражнение. Въпросът не е толкова какво се прави в Брюксел, дали спасителният фонд за еврото  е с 500 милиарда повече. Много по-важно е онова, което се случва в Гърция, Могат ли гърците да извлекат сега полезните уроци, така както българите вече са го направили по отношение на паричната политика, могат ли за година-две да изградят своя стабилна фискална администрация, която да събира приходите и да изплаща пенсии само на онези, които действително са ги заслужили? Попита риторично известният икономист и предложи своя отговор:  „Ако успеят да сторят това, тогава те биха могли да останат в еврозоната и тя би станала по-силна. Брюксел не може да изпрати 50 хиляди технически помощници в тази страна, просто отвън една държава не може да се промени. Това трябва да научат гърците!”, изтъкна Даниел Грос.
Европейската алпийска граница
През януари в своя статия директорът на Центъра за европейски политически изследвания Грос допусна, че е прекалено рано еврото да бъде зачерквано като валута поради относителната сила на европейската икономика. Днес в ЕК се говори за „мека рецесия” и редица наблюдатели прогнозират ново свиване на икономическия растеж през тази година. На въпрос на ДВ кой носи вината за тази отрицателна тенденция – политиците в Брюксел или само отделни страни-членки на ЕС, известният икономически анализатор посочи, че отговорността не ляга върху отделните правителства. Причината са финансовите пазари, които през миналата година станаха прекалено нервни. Поради това капиталите за инвестиции в южната част на Европа секнаха и икономиките на страните в района тръгнаха надолу. В северната част на Стария континент икономиките се справят твърде добре и там няма криза, посочи Даниел Грос.
Да се простираш според националната си черга
И все пак България се държи твърде прилично в тези бурни кризисни води  –  просто най-бедната членка на ЕС се опитва да бъде един коректен и отговорен член на европейския екипаж. Това, обаче,  се прави на една изключително висока икономическа и социална цена за нейните граждани.  Добър пример за ЕС ли са малките и относително бедни икономики, които са принудени да търпят драстични финансово-икономически лишения? В Ирландия преди време България и балтийските държави бяха посочени от анализатора  като положително явление?
Мисля, че България дава много добър пример по отношение на фискалната политика и според мен Гърция би могла да научи много от северната си съседка, каза Даниел Грос.  Въпросът е не толкова да си богат или беден, а е по-скоро да можеш да живееш според собствените си средства. България не харчи повече отколкото получава, докато Гърция изразходва много повече от приходите си. А подобно положение е просто несъстоятелно. Поради това не смятам, че България следва да променя своята политика. Просто е необходимо да се направи повече за развитието на страната и това не е въпрос само на пари. По-скоро става дума за подобряване  качеството на образованието, за повишаване равнището на съдебната система и за цяла гама подобни мерки, пояснява Даниел Грос.
Растеж, избори и солидарност
И все пак докато президентът на ЕК г-н Барозу говори за икономически растеж, редица европейски лидери се стягат за избори през тази и догодина, България също. Съвместими ли са тези два процеса?
Директорът на Центъра за европейски политически изследвания в Брюксел смята, че  Барозу има много добри идеи за заздравяване на вътрешния пазар, нещо от което със сигурност ще се облагодетелства и България. Даниел Грос вижда основният проблем в неохотата на германците да се реформират или да отворят собствения си вътрешен пазар. В тази посока би трябвало да бъдат съсредоточени повече действия, но за съжаление за Барозу е много трудно да упражни натиск върху Германия, казва икономистът.
Как би се изразила тогава европейската  солидарност спрямо България?
ЕС предлага един много голям пазар за стоки и услуги и твърде скоро за българските работници ще бъде отворен и пазара на труда. Всяка година на България се предоставят значителни суми от европари за развитие на българското селско стопанство и инфраструктурата. Това съвсем не малко, смята Даниел Грос, директор на Центъра за европейски политически изследвания в Брюксел.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *