„ХУМАНИЗЪМ” В ДЕЙСТВИЕ

Дадените през седмицата обещания от българското правителство и действията на съдебната власт за  сетен път демонстрираха истински „социалния” характер на държавата.
Доколко, обаче, това отговаря на истината?
В разгара на световната икономическа и финансова криза и в годината на евродепутатските и парламентарни избори, сегашното българско  правителство реши да демонстрира своята европейска, а защо не и световна, уникалност. На свиканата през седмицата икономическа конференция за „Развитието на България в условията на глобална и икономическа криза” с участието на министри, депутати, банкери, бизнесмени и синдикалисти, беше декларирано, че въпреки изпитанието, страната „запазва стабилността си” и се очертава като „водеща по икономически растеж  в ЕС”. Това заяви самият министър-председател Сергей Станишев, който в характерен за началото на 80-те години от миналия век пропагандно – бодряшки стил окрили присъстващите с обещанията за социално-икономически „лакомства”, които ще бъдат предлагани на най-бедното население в ЕС на

предизборния „пир по време на чума”.

Отпускане на близо 200 милиона лева за нови 50 хиляди работни места, когато данните говорят за всекидневно изхвърляне на стотици хора на улицата, специални програми, насочени към младите родители и хората в неравностойно положение, увеличаване с почти 6 милиарда лева на капиталовите разходи в отделните икономически сектори въпреки спрените еврофондове, допълнителна инвестиционна програма от 700 милиона лева от прословутия излишък в бюджета – това са само част от предлаганите мерки в правителствения антикризисен пакет. А обещанието да не се увеличава данъчната тежест прозвуча по-скоро принудително, отколкото предизборно, тъй като след корупционното компрометиране на НАП, дори и сегашната събираемост на налозите ще стане фикция.
Не бяха забравени и традиционните „фенове” на лявото управление – хората от „третата възраст”. На тях социалната министърка Емилия Масларова отново обеща „щедро – на едро” програми за „активно стареене”, нови почивки на морето, дейности и културни занимания, които да отвлекат, отчасти, все повечето възрастни хора, от пазарните им

занимания в уличния „кофланд”,

както наричат ровенето в контейнерите за боклук за търсене на храна.
Човеколюбието на сегашната българска държава пролича през седмицата най-вече от условната присъда за педофилия, която получи един превърнал се вече в знакова фигура депутат от сегашното, 40-то НС. След дългогодишна съдебна сага за безспорно блудство с 13 годишно момче и ефективна тригодишна присъда затвор, българските върховни магистрати прецениха окончателно, че „хомосексуалните действия не са се отразили негативно върху физическото и психическо здраве на пострадалото лице”, а най-тежкото морално наказание за депутата – извършител, ще бъде условната му присъда да бъде прочетена в българския парламент. Вероятно за назидание на всички депутати.

Наистина, хуманизъм в действие! При това какъв „хуманизъм”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *