ПРЕБРОЯВАНЕ НА ОРЕДЯВАЩИТЕ

В началото на септември в България ще се състои пробно преброяване на населението в три района на страната и то ще предхожда преброяването на гражданите във всички държави от ЕС през 2011 година.
Какви изненади могат да поднесат получените данни?
Преброяването догодина ще бъде 17-тото в историята на България и третото след промените през 1989 година. Според последната рекапитулация за броя на българските граждани през 2001 година, той е бил малко под 8 милиона. Днес Евростат отчита, че през миналата година България е била страната с най-висока смъртност, както и с най-драматичен спад в отрицателния естествен прираст на своето население в ЕС, който, според данни от интернет-страницата на ЦРУ на САЩ, е минус 11 на сто. Отрицателният прираст на нареждащата се след България държава е едва минус 1.7 на сто.
Отново според данни на американското разузнавателно ведомство, цитирани публично през май от местни учени-демографи, страната е на 204 място по раждаемост, забележете, в света, и на 19 място по смъртност. Според американските анализатори България е „единствената държава със застаряващо, емигриращо и намаляващо население”.

Да поиграем на „сляпа баба”!

Засега националната статистика продължава да твърди, че българите намаляват само с 5 на сто годишно, но без да отчита изведените в чужбина деца, както и емигриралите български граждани. В нейните сметки не влизат също родените в чужбина българчета, които никога не са виждали родината на своите родители- емигранти. Не друг, а сегашната шефка на клатушкащият се постоянно от проблеми  Национален осигурителен институт е, че до 2040 година населението в страната ще намалее с още милион и половина жители, пенсионерите ще се увеличат с нови половин милион човека, което ще изправи пенсионната система пред почти нерешими проблеми.
Всичко това следва да бъде констатирано, уточнено, анализирано и прогнозирано в започващото от 1 септември тази година предварително и последващото редовно преброяване на населението през март догодина. В Плевен, Велико Търново и Стара Загора преброителите ще обхванат около 40 хиляди човека по европейска система, която ще бъде тествана през първите две септемврийски седмици.

За „белите облачета” и „черните забрадки”

Какви ще бъдат резултатите не е трудно да се прогнозира – само за последната година Плевенска област е „олекнала” с почти 4 хиляди свои жители в резултат на отрицателния естествен прираст и миграцията в чужбина. Въпреки това държавните статистици са амбицирани през септември да уточнят въпросите, които ще задават на хората догодина, да сондират възможността да се отговори на странични въпроси и което е особено важно, да идентифицират по-точно онези малцинствени, засега, сегменти, чиято роля в етническата смес на българското население очевидно ще расте.
Едни от крайните цели е да се прогнозира дали наистина през 2050 година българите ще се превърнат в екзотично малцинство в своята страна, дали жителите на малките и средни градове няма да мвогат да се поберат по оскъдните пейки на градските си градинки, както и да се формулира бъдещата демографска политика на държавата. Защото нейните практики и резултати досега в тази сфера са очевидни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *