МЕДИЦИТЕ КАТО ИЗЛИШЕН ЛУКС

На фона на влошаващото се състояние на националното здравеопазване и на здравния статус на най-бедните европейци, все повече лекари и медицински сестри напускат България  .
Неотдавна европейското бюро на Световната здравна организация констатира, че българските пациенти харчат най-много пари за здраве от всички европейци.  При това не средства от здравната каса или държавата, а от собствения си джоб, въпреки че са здравноосигурени. Как? Платени прегледи при лекар, доплащане на скъпи консумативи в болницата, изписване на скъпи лекарства и купуването им изцяло със собствени средства. Съотношението между частните разходи за здраве и осигуровките е 43:47 на сто, докато в повечето европейски страни то  е 25:75 на сто за сметка на държавата и различни здравни фондове. Констатациите бяха направени през март от Световната банка, която посочи, че за да оцелеят в кризата, освен от храна българите пестят главно от лекарства и медицинска помощ. А съдейки по отношението им към качеството на евентуалното лечение, възможността за навременен достъп до болница, цените на лекарствата и частта от разходите, която им се възстановява от здравния фонд, най-бедните европейци са и най-недоволни в ЕС от медицинските услуги в своята държава.
В търсене на смисъла
От друга страна намаляващата раждаемост, увеличената смъртност и прогресивно нарастващата емиграция постепенно изпразват системата на местното здравеопазване от смисъл. В резултат на несекващите от години насам хаотични реформи основната концентрация на здравни заведения се извършва в по-големите градове, което води до неизбежно редуциране на медицинскии персонал, особено на млади лекари и сестри. Те,  ако все пак работят някъде, получават заплати, които са с пъти по-ниски от средните европейски в бранша. Личният изход за тези образовани, в повечето случаи медици със специалност и профил, може да бъде само един – напускане на страната и работа в чужбина.
Мъките на доктор Охболи
Само през миналата година от българската здравна системата са си отишли почти 1000 медицински сестри, които във Великобритания, Италия, Испания, Германия и Швейцария заработват между 4 и  6 пъти повече от средните 250 евро в България. Сега в страната са хартисали 25 хиляди от все още необходимите  за системата 60 хиляди сестри и специалисти по здравни грижи. Подобна е картината и с лекарите, особено младите. По няколко пъти годишно в България се организират международни трудови борси за медици, от където все повече хирурзи, анестезиолози, психиатри и  други търсени специалисти потеглят към клиниките в Западна Европа и по света. Там дори начинаещи млади лекари започват с немислимата за местните условия заплата от 3-4 хиляди евро и получават възможности за професионално развитие с оценка за своята хуманна професия. В България повечето млади лекари заплащат от джоба си таксите за специализация, не получават заплата за годините на нейното придобиване, за да бъдат евентуално назначени в последствие като специалисти с възнаграждение от 300 евро.
Така кръгът на нищетата ще продължава все повече да се затяга докато един ден е възможно да се затвори напълно. Тогава и поточната линия от медицински кадри за чужбина ще секне. Просто защото тях може въобще да ги няма, тъй като ще се окажат непосилен лукс за изтляващата държавица и нейното  все по-безразлично народонаселение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *