КОЙ В БЪЛГАРИЯ УЧИ РОМСКИ ЕЗИК?

Седмица след като съда оправда Цветелин Кънчев  по обвинението за посредничество при изнудване, лидерът на политическата партия „Еврома” уведоми  просветния министър Сергей Игнатов, че е против задължителното изучаване на ромски език в училищата тъй като такъв предмет би довел до етническо напрежение сред децата. По повод Европейския ден на езиците през септември изследователи от СУ”Св.Климент Охридски” съобщиха, че през миналата 2011 година нито един ученик в страната не е изучавал ромски език, въпреки съществуващата  законова възможност за това. Георги Папакочев разговаря с двама експерти:
Категорично изучаването на ромски език в училище не следва да отпадне, а това, че нито едно ромско дете не е изучавало майчиния си език в училище, е наистина тревожен факт, коментира проф. Майя Грекова от Философския факултет на СУ, авторка на социологически изследвания върху интеграцията на малцинствата.  Това е знак не толкова за нежелание от страна на учениците, колкото за опасенията на родителите им, че така ще се усилват негативните нагласи спрямо техните деца. В този смисъл Цветелин Кънчев е прав. Но да търси решението в отказ от право, което е гарантирано от българското и европейско законодателство, е грешка. За съжаление в българското училище  днес на изучаването на ромския език се гледа като на фактор, усилващ изолационистките нагласи на ромите, а това не е вярно и трябва да бъде преодоляно. Това е и знак, че интеграционният процес в училищата просто не върви.
Говорите ли ромски?
Възможността за изучаването на майчиния език е право гарантирано от българската конституция, законите на страната и международните й ангажименти. По-важно обаче е да се наблюдават действията на управляващите, защото очевидно Кънчев им е нужен за да го използуват като маша, допълва Орхан Тахир, юрист и правозащитник. Още през 80-те години на миналия век комунистическата власт забраняваше говоренето и употребата на ромски език на публични места. Все още са живи хората, които са били затваряни и репресирани в милицията за подобни  „нарушения”.  Не смятам, че оттогава инерцията се е променила положително. Пример: преди време беше направен опит със специалността за начална педагогика с ромски език във Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий”, която трябваше да подготви преподаватели на деца с такъв майчин език. Под силния натиск на националистически формации /ВМРО/ специалността не получи акредитация и беше закрита. Въпреки това студентите от трите курса завършиха успешно, дори имаше и докторант, който сега е извън България. Днес тези млади учители по ромски език са без работа, занимават се с друго или вече са емигрирали в чужбина. Самото образователно ведомство не създаде условия за реализацията на тези учители и сега се оправдава, че липсвали подготвени преподаватели. Така очевидно чрез Кънчев говорят други хора и това са управляващите, пояснява Орхан Тахир и допълва:  „Такива педагози сега се подготвят извън България. В университета в Букурещ от  години съществува специалност за учители по ромски език. В Сърбия и  Македония също се правят стъпки в тази насока. За съжаление България попада в групата на Турция и Гърция, единствените три страни от Югоизточна Европа, които не признават малцинствата си и имат рестриктивна политика спрямо тях, отбелязва ромският правозащитник.
Интеграция или асимилация
Неотдавна на конференция в София проф. Майя Грекова припомни разтърсващи резултати от социологическо изследване през 2008 г. на екип с нейно участие. Според 98 на сто от анкетираните българи, ромите са „мързеливи и безотговорни” и са „склонни към криминални престъпления”, 97 на сто са отхвърлили възможността да поддържат приятелство или да сключват брак с роми, същият процент са се обявили против децата им да учат в клас, където повечето ученици са ромчета.
Данните са представителни само за две общини в Северозападна България – Монтана и Берковица и са за домакинства с деца, което не означава, че резултатите не са потресаващи, уточнява проф. Грекова. Просто в България няма етническа толерантност и това го повтарям откакто наблюдавам професионално тази проблематика! Съществува доза търпимост, в смисъл: „да ги оставим да живеят някъде”, но това далеч не е толерантност. Не може да става дума  и за някакъв  интеграционен процес, особено в училище, където нагласите и представите на самите учители за това „що е ромско дете” и колко то е „в състояние да бъде обучавано” са изкривени.  Самите ние гледаме на ромите като на някакви същества, които е по-добре да живеят отделно, ако могат да се опитат да се доближат до нас, но винаги да си стоят там, където са. Интеграцията не означава да ги приобщаваме, а тя е знак, че българското общество има проблем и той е в разделението по етнически признак. Как едно дете ще бъде „интегрирано” в образователната система, когато изначално то е смятано за циганче? Единственият вариант това да се случи е ако не му личи много, ако не живее в ромската махала, ако забрави, че има ромски произход, ако крие какви са родителите му – тогава има някакъв шанс. Това, обаче, не е интеграция, а обикновена асимилация! Има роми, които се асимилират и не казвам дали това е добро или лошо –  всеки решава сам за себе си. Но политиката на държавата не би следвало да бъде такава. Идеята, че ще ставаме нормално общество не може да се реализира по такъв начин. Всякакви аргументи от типа: „ама то не само в България е така”, в „цяла Европа е същото”,  са просто несериозни. Имаме проблем,  и въпросът е дали искаме да го решаваме или не! Според мен не искаме. Реалността не позволява да се преодоляват драстичните различия в условията на живот, образование, цялостно съществуване в този свят. Просто няма условия за това, смята проф.Грекова.
Седмокласнички в родилното
Тези дни медии съобщиха за  13-годишна седмокласничка от ромски произход, която е родила бебе от пълнолетен партньор, с който е живеели на семейни начала. Случаите деца да раждат деца сред българската ромска общност не са един и два. Нормално ли е това да се случва в Европа през 21век?
Това далеч не са обичаи на ромското малцинство, а по-скоро на маргинализирани части от него. Твърдя отговорно, че сега повечето ромски момичета раждат на 20-22 години, опонира юристът Орхан Тахир. По-интересният въпрос е защо все още има подобни случаи, защото това е явление, което се среща в Третия свят? Причината е деградация на части от малцинството. Там текат процеси на масово обедняване, маргинализация, свиване на раждаемостта, отказ от участие в обществения живот,  все по-голяма сегрегация, изолиране. Всичко това спира развитието на самата общност. Ако преди 10 години на дневен ред беше изготвянето на учебници и помагала на ромски език /такива опити бяха правени от Христо Кючюков, Лили Ковачева, Васил Чапразов и от други ромски образователни дейци и юристи/ днес констатираме обратното.
Все пак в държавата има закони, допълва проф.Грекова. В нормална държава не може момиче на 13 години да съжителства с партньор в недетска възраст! А защо става така у нас? Всички изследвания сочат, че  колкото по-ниско е образователното равнище, колкото по-лоши са условията на живот, толкова по-голяма е вероятността деца да раждат деца като се снижава възрастта на младите майки. Просто е необходим цялостен, адекватен, смислен и реализиран подход това да не се случва, още повече че то е наказуемо от закона. А аз не съм чувала някой сериозно да е наказан за това… Правят се някакви неща да се повдигне здравната и сексуална култура, но резултатите са нищожни. Когато едно дете не ходи на училище, затворено е у дома, няма условия за съществуване, няма никакво занимание освен да помага при отглеждането на по-малките, не е странно подобни неща да се случват. В много от случаите ромските квартали действително са гета и трябва да го кажем точно така! Смятам, че държавата не знае какво се случва в тях. Съществуват мои и на колеги изследвания в отделни махали и гета, но какво следва от тях не е ясно. В общините с роми на книга имат стратегии и планове, но какво от това, дали нещо е помръднало? А всъщност става въпрос за  сериозно, отговорно отношение към проблема и желание да бъде променена ситуацията по места. Конкретно, точно и ясно, е убедена проф. Майя Грекова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *