ЗА “Хоризонт”, “Радио России” и “Der Rundfunk geh?rt uns!” на Гьобелс

 

02 август 2023 г.

Г. Папакочев

Вероятно България е единствената държава в Европа, която може да си позволи нейна държавна радио медия, субсидирана и толерирана чрез бюджета в кризата, да излъчва откровена манипулативна пропаганда в полза на чужда държава и срещу европейските и евроатлантически ангажименти на страната. Ефирният съботен / 12.20 ч. по Хоризонт на БНР  на 2 септември 2023 г./ факт е актуален, абсурден и недопустим от всяка – законова, етична, професионална и дори политическа, гледна точка. Подобна програмна радиопрактика въобще не е  проява на медиен плурализъм и представяне на  „различни гледни точки“, а даване трибуна в националния ефир за изразяване на точно програмирани руски опорни точки чрез подбора на събеседници, селекцията на телефонните обаждания и излъчваните анализи на уж обективни постоянни „коментатори“. Това е срамно и недопустимо явление в българския национален радиоефир, което е крайно време да бъде преустановено! В противен случай въпросният „ефир“ се превръща в нещо като проводник на посланията на Путин по “Радио России”, “Маяк” и “Вести-ФМ” или в миналото на Joseph Goebbels, който вещае “Der Rundfunk geh?rt uns!”. Всъщност, чуват ли институциите в България и най-вече СЕМ всичко това? И какво от това, че със сигурност го чуват? Ха, де

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *